Thema's

Salaris, professionele zelfstandigheid, werktijden, pensioen, balans tussen werk en privé: stuk voor stuk onderwerpen die ook voor de artsen in dienstverband van belang zijn. De LAD laat deze thema’s ook terugkomen in het Arbeidsvoorwaardenbeleid 2017.
Medisch specialist in dienstverband georganiseerd aan zet
Met het project 'Medisch specialist in dienstverband georganiseerd aan zet' ondersteunen de Federatie Medisch Specialisten en de LAD medisch specialisten om hun positie binnen de ziekenhuisorganisatie te verstevigen.
Medezeggenschap
Artsen in dienstverband kunnen inspraak en invloed hebben op de organisatie waar zij werken. Dit gebeurt door medezeggenschap. Het belangrijkste orgaan van medezeggenschap voor werknemers is de ondernemingsraad.
Arbeidstijden
Artsen hebben verantwoordelijk werk. Het is noodzakelijk dat de werktijden binnen redelijke grenzen blijven. Dit is niet alleen beter voor de veiligheid van de patiënt, maar ook voor het welzijn van de arts.
Pensioenen
Pensioen is uitgesteld loon en dus een belangrijke arbeidsvoorwaarde. In 2015 en 2016 is de LAD vooral bezig geweest met de pensioenaftopping, omdat een aantal werkgevers niet langer aan het volledige pensioen meebetaalde. Intussen is de kwestie beslecht voor werknemers in ziekenhuizen en de ggz.
Professioneel werken
Professioneel werken betekent dat artsen de verantwoordelijkheid nemen en krijgen voor het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van zorg. Hierbij horen professionele autonomie, kwaliteit en opleiding en (her)registratie.
Ziekte
Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgt u te maken met regelingen en wetten. Het is belangrijk om te weten waar u recht op hebt en wat u kunt doen om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.
Arbeidsomstandigheden
Een veilige werkomgeving en reële arbeidsomstandigheden dragen bij aan het welzijn en functioneren van de artsen. Agressie en geweld, seksuele intimidatie en werkdruk moeten worden voorkomen.
Werk en privé
Een goede balans tussen werk en privé is belangrijk voor artsen. Zeker gezien de verantwoordelijkheid van het werk. Zeggenschap over hoe, waar en wanneer de arts werkt, is noodzakelijk.
Salaris
Salaris is een primaire arbeidsvoorwaarde. De hoogte wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De basis hiervoor is over het algemeen een cao. Voor leden voor wie geen cao van toepassing is, zijn er richtlijnen.
Fusies en reorganisaties
Een fusie of reorganisatie heeft bijna altijd (rechtspositionele) gevolgen voor werknemers. Ook voor de artsen in dienstverband. De LAD vindt dat bij een fusie of reorganisatie de werknemers geen nadelige (financiële) gevolgen hiervan mogen ondervinden.