Contactpersoon

9234210c-cb77-4e3c-8f80-ea5ab7d28217
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
Chris (C.W.) van der Vliet
Hoofd collectieve belangenbehartiging

T
088-1344100

 Thema

Salaris

Salaris is een primaire arbeidsvoorwaarde. De hoogte wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De basis hiervoor is over het algemeen een cao. Voor leden voor wie geen cao van toepassing is, zijn er richtlijnen. lees verder

Nieuws

13.12.2017
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2018
De ledenraad van de LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2018 vastgesteld, dat de basis vormt voor cao-onderhandelingen. Het Arbeidsvoorwaardenbeleid bevat focuspunten die de drie speerpunten van de LAD raken: goede arbeidsvoorwaarden, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief.lees verder
16.02.2016
Partijen in overleg over ORT in de VVT
Sociale partners in de VVT hebben informeel overleg gevoerd over het doorbetalen van onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie.lees verder
28.09.2015
ORT tijdens vakantie/verlof: hoe staat het ermee?
Werkgevers hebben wisselend gereageerd op verzoeken van werknemers een nabetaling te doen van de onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie/verlof over de afgelopen vijf jaar. In het algemeen nemen de werkgevers een afwachtende houding aan.lees verder
14.01.2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2015 beschikbaar
Het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2015 is beschikbaar. De hoofdthema’s in de arbeidsvoorwaardennota voor 2015 vloeien voort uit de strategische agenda 2015. lees verder
14.01.2015
Salarisrichtlijnen LAD per 1 januari 2015
Over het algemeen zijn op werknemers in dienstverband collectieve arbeidsvoorwaarden (cao) van toepassing. Voor arbeidssituaties waarin dit niet het geval is, kan gebruikgemaakt worden van de salarisrichtlijnen van de LAD. lees verder
8.08.2014
Veel vragen bij coassistenten over stagevergoeding
Coassistenten mailden massaal naar het KNMG Studentenplatform naar aanleiding van een artikel waarin werd uitgelegd dat coassistenten voor sommige coschappen recht hebben op stagevergoeding. Zoals voor de GGZ, gezondheidscentra, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Telkens kwam hetzelfde probleem naar voren. In de praktijk krijgen coassistenten vaak geen stagevergoeding, terwijl ze daar volgens de cao wel recht op hebben.lees verder
23.12.2013
Salarisrichtlijnen per 1 januari 2014
Over het algemeen zijn arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een cao. In bepaalde situaties is er geen sprake van een cao. Hiervoor heeft de LAD salarisrichtlijnen opgesteld.lees verder
27.03.2013
LAD: werkgevers mogen zich niet verschuilen achter (dreigende) kabinetsmaatregelen
Het voorstel van het kabinet om de nullijn te hanteren in de zorg heeft stevige invloed op het cao-overleg. Werkgevers willen geen afspraken maken over een salarisverbetering zolang de kabinetsmaatregelen niet duidelijk zijn. Zij schuiven hiermee hun verantwoordelijkheid af. lees verder
26.12.2012
Update: LangeLand Ziekenhuis betaalt decembersalaris alsnog volledig uit
Op aandringen van de werknemersorganisaties krijgen de werknemers van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer nog vóór het einde van het jaar hun volledige decembersalaris uitbetaald. lees verder
30.10.2012
Inzet LAD: salaris aios huisartsgeneeskunde moet omhoog
De Cao SBOH aios huisartsgeneeskunde loopt per 1 januari 2013 af. LAD en SBOH starten daarom op 2 november met de onderhandelingen voor een nieuwe Cao SBOH aios huisartsgeneeskunde. De volgende onderhandelingen zijn gepland op 16 en 23 november.lees verder
11.10.2012
Commissie-Meurs: ‘Inkomen medisch specialist in dienstverband gemiddeld’
De LAD is blij dat het rapport van de commissie-Meurs onderschrijft wat de LAD al jaren uitdraagt: het inkomen van de medisch specialist in dienstverband is gemiddeld in vergelijking met andere Europese landen. De medisch specialist in dienstverband heeft een hoge productiviteit en levert goede kwaliteit tegen een Europees gemiddeld inkomen. lees verder
1.07.2012
LAD-salarisrichtlijnen per 1 juli 2012
De LAD-salarisrichtlijnen voor de niet-cao-inkomens worden halfjaarlijks aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer (alle huishoudens afgeleid), zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), tenzij wettelijke maatregelen bepalen dat de aanpassing op andere wijze dient te gebeuren. lees verder

 Documenten

Salarisrichtlijnen LAD 2017.pdf
Salarisrichtlijnen LAD 2016.pdf
Salarisrichtlijnen per 1 januari 2015.pdf
Modelarbeidsovereenkomst arts en werkgever.docx

 Wet & regelgeving

(Nog) niet beschikbaar

 FAQ

In welke cao's waarover de LAD onderhandelt zijn model-arbeidsovereenkomsten van toepassing?
Hoe wordt mijn salaris bepaald?