Contactpersoon

6982f4b7-8fce-40f6-87c1-f747bb8f46bd
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
mr. Lilian (L.) de Groot
Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

T
088-1344100

 Thema

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt zal de komende jaren zowel kwalitatief als kwantitatief sterk veranderen. Redenen daarvoor zijn onder andere de vergrijzing, het overheidsbeleid dat leidt tot langer doorwerken (67 jaar), meer participatie van vrouwen, meer deeltijders (mannen en vrouwen) en veranderende behoeften qua verhouding werk en privé. LAD is van mening dat werknemers die kunnen en willen, maximaal in staat moeten worden gesteld een bijdrage te (blijven) leveren.lees verder

Nieuws

18.05.2018
Arbeidsmarktmonitor UMC in de maak
SoFoKleS, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor onder andere umc’s, gaat samen met TNO en FWG een Arbeidsmarktmonitor UMC ontwikkelen. Deze moet inzicht bieden in het toekomstperspectief voor werknemers in umc’s op basis van arbeidsmarktontwikkelingen. lees verder
5.03.2018
VGN schort al het reguliere overleg met werknemersorganisaties in de gehandicaptenzorg op
Sinds medio december weigert werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) te overleggen met de werknemersorganisaties. VGN heeft zowel het overleg over de arbeidsvoorwaarden als het overleg over de arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg opgeschort. Aanleiding is een meningsverschil over hoe we verder moeten met de uitkomsten van het onderzoek over onregelmatig werken in de sector. lees verder
10.01.2018
Specialisme van voorkeur beïnvloedt werktevredenheid
Artsen die zijn opgeleid in het specialisme van hun eerste voorkeur, zijn meer tevreden over hun werk dan collega’s die er niet in slaagden de gewenste opleiding te volgen. Dat is de belangrijkste conclusie die arts/bedrijfskundige Lodewijk Schmit Jongbloed trekt in het onderzoek waarop hij onlangs promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.lees verder
13.12.2017
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2018
De ledenraad van de LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2018 vastgesteld, dat de basis vormt voor cao-onderhandelingen. Het Arbeidsvoorwaardenbeleid bevat focuspunten die de drie speerpunten van de LAD raken: goede arbeidsvoorwaarden, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief.lees verder
12.10.2017
Reactie LAD op regeerakkoord: gun de sector rust
De LAD is blij dat de nieuwe regeringscoalitie zo stevig inzet op het verbeteren van de langdurige zorg, maar zet ook vraagtekens bij de bezuinigingen die het kabinet Rutte-3 wil realiseren in de ziekenhuis-, huisartsenzorg en ggz. “We hopen dat het kabinet haar ambitie om geen grootscheepse hervormingen door te voeren ook waarmaakt”, aldus LAD-directeur Caroline van den Brekel. “De zorgsector is toe aan rust.” lees verder
20.09.2017
LAD: goed dat kabinet investeert in arbeidsmarkt
350 miljoen euro: dat is het bedrag dat het kabinet de komende vijf jaar uittrekt voor het aantrekken van extra personeel in verpleeghuizen, maar ook voor het aantrekken van verpleegkundigen, artsen op de SEH, ambulancepersoneel en zorgprofessionals op de intensive care. Een goede zaak, vindt de LAD, want al deze beroepsgroepen kampen nu met een hoge werkdruk waardoor de kwaliteit van de zorg onder druk kan komen te staan.lees verder
29.06.2017
“Meer aandacht voor ‘onbekende’ specialismen tijdens opleiding”
In de geneeskundeopleiding wordt te veel gefocust op ‘ziekenhuisspecialismen’ en het wordt tijd dat dat verandert: studenten moeten tijdens hun studie al in een vroeg stadium in aanraking komen met ‘onbekende’ en ‘onbeminde’ specialismen, zoals bedrijfs- en ouderengeneeskunde. Daarover waren de deelnemers het roerend eens tijdens een bijeenkomst die de LAD en De Geneeskundestudent op 27 juni organiseerden. lees verder
21.02.2017
Grote Zorgdebat: meer banen in de zorg
Er valt op 15 maart echt wat te kiezen in de zorg. Of het nu gaat om arbeidscontracten, een stelselwijziging of preventie. Dat bleek tijdens het Grote Zorgdebat waar 10 kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat gingen over de toekomst van de zorg. Het debat, dat door 25 zorgorganisaties werd georganiseerd (waaronder de LAD), werd door 1.300 mensen bijgewoond en live uitgezonden via Skipr.nl.lees verder
26.04.2016
5.000 euro voor vernieuwende ideeën medewerkers ziekenhuizen
Werkt u bij een instelling die onder de Cao Ziekenhuizen valt, en heeft u een idee voor een vernieuwend project op het gebied van samenwerken, gezond & veilig werken of het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dan kunt u bij de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) een stimuleringspremie aanvragen. lees verder
16.12.2015
Instroom omlaag, werkgelegenheid omhoog
Er is een reservoir van 6.000 basisartsen, terwijl er maar 2.390 plekken zijn voor de opleiding tot medisch specialist. Wat te doen tegen die toenemende werkloosheid onder jonge artsen? Victor Slenter van het Capaciteitsorgaan en Theo Haasdijk van de LAD vertellen het in het nieuwe LAD-magazine.lees verder
14.08.2015
“Je moet zorgen dat je opvalt”
De arbeidsmarkt voor artsen ziet er niet bepaald rooskleurig uit. Wat doet dat met aankomende artsen? “Je moet zorgen dat je opvalt”, aldus een student geneeskunde in de nieuwste Arts in Spe.lees verder
13.08.2015
Kleine opleving op arbeidsmarkt voor artsen
De arbeidsmarkt voor artsen liet in het tweede kwartaal van 2015 een kleine opleving zien, meldde KNMG eind juli in Medisch Contact. In totaal verschenen er 1.344 vacatures, 16 procent meer dan in het eerste kwartaal, maar nog lang niet genoeg om de daling op de langere termijn te compenseren. lees verder
7.05.2015
LAD wil instroom in geneeskunde inperken
Het aantal basisartsen groeit, terwijl het aantal vacatures daalt. Hoog tijd om de positie van de basisarts te verbeteren, vindt LAD-voorzitter Christiaan Keijzer. “De instroom in de studie geneeskunde moet drastisch worden ingeperkt, van 3.050 naar 2.400 per jaar”, zegt hij in Medisch Contact.lees verder
1.04.2015
Doorstart ouderenzorg Pasana: behoud zorgaanbod en werkgelegenheid
De KwadrantGroep en ZuidOostZorg uit Drachten gaan de ouderenzorg in Noordoost-Friesland verlenen. Dat maakten de curatoren van het op 28 november 2014 failliet gegane zorggroep Pasana bekend. lees verder
14.01.2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2015 beschikbaar
Het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2015 is beschikbaar. De hoofdthema’s in de arbeidsvoorwaardennota voor 2015 vloeien voort uit de strategische agenda 2015. lees verder
12.01.2015
Strategische agenda 2015 beschikbaar
De strategische agenda van de LAD voor het jaar 2015 is beschikbaar. Naast dat leden in 2015 opnieuw kunnen rekenen op individuele rechtshulp en collectieve belangenbehartiging, heeft de LAD enkele thema's hoog op de agenda staan.lees verder
18.08.2014
Rapport 'De overstap van vrij beroep naar dienstverband'
In het kader van de invoering van de integrale bekostiging per 1 januari 2015 overweegt een deel van de medisch specialisten in vrij beroep over te stappen naar dienstverband. Het rapport 'De overstap van vrij beroep naar dienstverband' maakt inzichtelijk wat aandachtspunten en consequenties zijn als medisch specialisten in vrij beroep per 2015 overstappen naar dienstverband.lees verder
22.04.2014
Verlies van werkgelegenheid in zorg: maatregelen geboden
Werknemersorganisatie LAD/FBZ heeft dinsdag 22 april 2014 het Sectorplan voor de Zorg ondertekend, evenals CNV Publieke Zaak en NU’91 en de betrokken brancheorganisaties in de zorg. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst met minister Asscher van SZW en staatssecretaris Van Rijn van VWS.lees verder
31.03.2014
De Jonge Specialist peilt opnieuw werkloosheid
De Jonge Specialist houdt een onderzoek naar de (verborgen) werkloosheid onder medisch specialisten in opleiding. Voor de aanpak van deze problematiek is het van belang dat de situatie goed in kaart gebracht wordt. De LAD roept daarom aiossen op de enquête in te vullen. lees verder
6.01.2014
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2014 beschikbaar
De hoofdthema’s in de arbeidsvoorwaardennota 2014 vloeien voort uit de strategische agenda. Deze nota bevat het LAD-arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2014. lees verder
4.12.2013
Positie Nederlandse medici voorbeeld voor andere Europese landen
Nederland staat op de eerste plaats op de lijst van Europese gezondheidszorg. Dat blijkt uit de Euro Health Consumer Index 2013 (ECHI). Volgens ECHI kunnen vele landen leren van de Nederlandse aanpak. lees verder
7.07.2013
LAD adviseert leden in Ruwaard van Putten Ziekenhuis
De LAD heeft de leden bij het Ruwaard van Putten Ziekenhuis geïnformeerd over de stand van zaken en wat de LAD voor hen kan betekenen.lees verder
28.06.2013
Informatiebijeenkomst werknemersorganisaties Ruwaard van Putten
LAD/FBZ en de collega-werknemersorganisaties gaan a.s. maandag naar Spijkenisse om met de achterban te praten over de actuele ontwikkelingen rond het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. De betrokken leden zijn hiervoor uitgenodigd.lees verder
24.06.2013
Werknemersorganisaties hoopvol over doorstart Ruwaard van Putten
De gezamenlijke werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, zijn vanochtend geïnformeerd over het faillissement van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse. Door het faillissement krijgen alle 1.000 medewerkers van het ziekenhuis vanaf vandaag formeel ontslag.lees verder
3.04.2012
LAD kijkt terug op succesvolle Carrièrebeurs
De LAD kijkt terug op een succesvolle Carrièrebeurs die eind maart 2012 werd gehouden. De artsen-werknemersorganisatie bundelde voor deze gelegenheid de krachten met VvAA, SWG Arts en Werk en het Carrièrecentrum voor Artsen (CCVA). Samen bieden we studenten geneeskunde, coassistenten, basisartsen en a(nios) een totaalpakket aan, voor een heel artsenleven. lees verder

 Documenten

Arbeidsmarktmonitor.pdf

 Wet & regelgeving

(Nog) niet beschikbaar

 FAQ

(Nog) niet beschikbaar