skip to Main Content

Update herverzekering derde WW-jaar VVT

LAD/FBZ is geen voorstander van afspraken over herverzekering van het derde WW-jaar, tenzij de kosten daarvan voor rekening van werkgevers komen. Dit is ook opgenomen in ons arbeidsvoorwaardenbeleid.

Werkgeversorganisaties ActiZ en BTN en werknemersorganisaties FNV en CNV denken er echter anders over en willen wel een dergelijke afspraak overeenkomen, waarbij werknemers de kosten betalen.

Waar komt herverzekering derde WW-jaar vandaan?

In het sociaal akkoord van 2013 is afgesproken om de duur (en de opbouw) van de WW te beperken. De duur wordt geleidelijk ingekort naar twee jaar. Tegelijkertijd werd overeengekomen dat sociale partners per cao tot herverzekering van het derde WW-jaar konden komen. Afspraken hierover worden in beginsel algemeen verbindend verklaard, waarmee ze van toepassing worden op alle werkgevers en werknemers in de sector.

Waarom willen wij geen herverzekering derde WW-jaar in de VVT?

De belangrijkste redenen zijn:

  • De kosten van de herverzekering worden bij de werknemers neergelegd. Dit betekent dat werknemers werkzaam in de VVT premie gaan betalen die kan oplopen van 0,2% tot maximaal 0,75%.
  • De kans dat leden er gebruik van gaan maken is uiterst minimaal. Ten tijde van het sociaal akkoord was sprake van economische recessie en werkloosheid. De situatie op de arbeidsmarkt is echter nu en naar verwachting de komende jaren compleet anders. Er is meer dan voldoende werkgelegenheid in de zorg. Sterker nog, er zijn aanzienlijke personeelstekorten.
  • De VVT staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Het aantal ouderen dat een beroep doet op (thuis)zorg neemt toe en de zorgvraag wordt steeds complexer. Er is een enorme vraag naar voldoende gekwalificeerde medewerkers in een alsmaar krapper wordende arbeidsmarkt. Goede lonen/arbeidsvoorwaarden voor medewerkers zijn een belangrijke voorwaarde om een sector te zijn waarin het aantrekkelijk is om te werken. Een afspraak over herverzekering van het derde WW-jaar waarvan vrijwel niemand gebruikmaakt terwijl de premie wel bekostigd moet worden door werknemers staat hier haaks op.

Hoe nu verder?

Om bovenstaande redenen zet LAD/FBZ geen handtekening onder de overeenkomst over de herverzekering derde WW-jaar voor de VVT. Verder onderzoeken we momenteel onze mogelijkheden. We houden de leden op de hoogte van de ontwikkelingen.