skip to Main Content

Voorbereidingen nieuwe Cao Gehandicaptenzorg van start

De huidige Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019 loopt 31 maart a.s. af. Voordat de onderhandelingen over de nieuwe cao beginnen kunnen leden onderwerpen voor de nieuwe cao aandragen. Worden er bepaalde knelpunten in de huidige arbeidsvoorwaarden? Over welke afspraken in de nieuwe cao moeten we onderhandelen?

Tot en met 9 december kunnen LAD-leden die onder deze cao vallen hun input aanleveren bij bureau@lad.nl. Op basis van de input van de achterban en overleg met de cao-klankbordgroep met leden uit het veld, stelt LAD/FBZ een agenda op met de onderwerpen voor de onderhandelingen. Daarna treden we in overleg met de andere bonden om de belangrijkste punten vast te stellen. Bij de start van de onderhandelingen stellen cao-partijen (werkgevers en werknemers) vast hoe zij het onderhandelproces voor ogen zien. Gedurende het cao-proces kunt u de cao-pagina het verloop van de onderhandelingen volgen.