Agenda

bf100d93-f959-4894-ae99-c9c51f1a3405
27 maart
Onderhandelingen Cao SBOH
29 maart
Onderhandelingen Cao VVT
3 april
Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG
4 april
Onderhandelingen Cao VVT
5 april
Ledenraad LAD

 Publicaties

22.03.2018
LAD-magazine, maart 2018
Hoe ver zijn psychiaters met het oprichten van medische staven? Wat is de toegevoegde waarde van een tropenarts? En leidt taakherschikking tot betere zorg aan patiënten? Lees het in ons nieuwe LAD-magazine, dat op 22 maart is verschenen.lees verder
13.12.2017
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2018
Het Arbeidsvoorwaardenbeleid is de basis voor de inzet voor cao-onderhandeling, en bevat focuspunten die de drie speerpunten van de LAD raken: goede arbeidsvoorwaarden, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief.lees verder
7.12.2017
LAD-magazine, december 2017
Wat is de meerwaarde van een innovatieprofiel in de medische vervolgopleidingen? Wat is de laatste stand van zaken van de AMS? En wat heeft de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek tussen arts en patiënt’ een jaar na de lancering opgeleverd? In het nieuwe LAD-magazine wordt uitgebreid op deze onderwerpen ingegaan. Bekijk ‘m ook digitaal!lees verder