Agenda

dc1fc789-1a6e-46db-b5fa-1d5f5f33e9ce
21 november
Onderhandelingen Cao Hidha
23 november
Bestuur LAD
28 november
Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG
28 november
Regiobijeenkomst VMSD-besturen, Haaglanden MC
30 november
Regiobijeenkomst VMSD-besturen, MMC

 Organisatie en leden

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is de grootste en meest invloedrijke werknemersorganisatie voor (aankomende) artsen in dienstverband in Nederland. De LAD is in enkele jaren verdubbeld naar ruim 30.000 leden. We zijn een partner waar de zorgsector niet omheen kan.

Voor wie?
De LAD komt op voor de belangen van alle (aankomende) artsen in dienstverband – van coassistent tot arts in opleiding tot specialist (aios), van basisarts tot medisch specialist, van jeugdarts tot psychiater en van bedrijfsarts tot specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast behartigen we de belangen van een aantal aanverwante beroepsgroepen, namelijk: apothekers in dienstverband, klinisch chemici en fysici, technisch geneeskundigen en ziekenhuisapothekers.

Wat zijn onze speerpunten?

  • Goede arbeidsvoorwaarden. We maken daarvoor cao-afspraken met tal van partijen.
  • Goede en reële arbeidsomstandigheden. Denk aan een veilige werkomgeving, maar ook aan het voorkomen van werkdruk.
  • Een arbeidsmarkt met perspectief, die ruimte biedt voor langer doorwerken, actuele zorgontwikkelingen en veranderende behoeften in de verhouding werk en privé.


Wat doen we voor onze leden?
We bieden collectieve dienstverlening aan (zoals het maken van cao-afspraken en sociale plannen), maar doen ook aan individuele dienstverlening. Zo kunnen leden bij ons Kennis- en DienstverleningsCentrum (KDC) terecht met vragen over hun arbeidssituatie of voor juridische ondersteuning bij arbeidsconflicten.

Daarnaast informeren we onze leden over de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt, en betrekken hen daar ook bij. Leden hebben een bijzondere positie en praten onder andere via onze ledenraad en klankbordbijeenkomsten mee over belangrijke ontwikkelingen en oefenen daar ook invloed op uit.

Verder kunnen leden in medezeggenschapsraden bij ons terecht voor ondersteuning en advies.

Meer ledenvoordelen
• gratis aanvullende beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering bij arbeidszaken, klacht- en tuchtrecht, sociaal verzekeringsrecht, stalking en getuigenverhoor;
• aantrekkelijke kortingen op verzekeringen;
• een financiële ledenservice, met onder andere advies bij het starten van een eigen praktijk, ondersteuning bij uw belastingaangifte en persoonlijke financiële planning.