skip to Main Content

Cao Jeugdzorg

De cao geldt voor werknemers in dienst van een jeugdzorg-instelling die onder de Wet op de Jeugdzorg valt. Het gaat om 33.000 werknemers.

Looptijd
1 april 2019 tot en met 31 december 2020. De cao is verlengd tot en met 31 december 2021. Totdat er een nieuwe cao is, geldt deze cao.

Salarisverhoging

  • Werknemers krijgen een structurele salarisverhoging van 4% per januari 2020.
  • Verder zijn twee eenmalige uitkeringen van in totaal 1000 euro afgesproken.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is gemiddeld 36 uur per week.

Vakantieverlof
Werknemers hebben recht op 144 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-afspraken in de nieuwe cao

  • Er is met name een aantal financiële afspraken gemaakt. Werknemers krijgen een structurele salarisverhoging van 4% per januari 2020. Verder zijn twee eenmalige uitkeringen van in totaal 1000 euro afgesproken.
  • Cao-partijen werken een aantal inhoudelijke punten vanuit de gezamenlijke inzet van de werknemersorganisaties uit. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over vermindering van werkdruk, werkplezier en instroom, behoud en vakmanschap van medewerkers.

Pensioen
Uw pensioen is ondergebracht bij PFZW.

Soort cao
Standaard cao. Met uitzondering van enkele bepalingen mag niet van de cao afgeweken worden, ook niet als dit voor de werknemer gunstiger is. Lees over het verschil tussen een standaard cao en een minimum cao.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV en CNV
Werkgeversorganisatie: Jeugdzorg Nederland

Klankbordgroep
De LAD neemt deel aan de klankbordgroep voor de Cao Jeugdzorg.

Algemeen verbindend verklaring
De minister van SZW heeft de cao op verzoek van cao-partijen algemeen verbindend verklaard (AVV). Dat betekent dat alle werkgevers in deze sector de cao-afspraken moeten toepassen op hun werknemers. Het besluit is op 2 maart 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.