skip to Main Content

Publicaties

Hieronder staat een overzicht van de publicaties die de LAD recent heeft uitgegeven.

LAD-magazine september 2019

“Palliatieve zorg is doodgewoon”, vindt longarts Sander de Hosson, maar hij merkt dat praten over de dood nog in de taboesfeer zit. In het nieuwe LAD-magazine vertelt hij waarom hij regelmatig op het podium klimt om aandacht te vragen voor palliatieve zorg. “Iedere arts moet daarover kennis en kunde hebben.”

Download als PDF

LAD-magazine, juli 2019

Zeven op de tien geneeskundestudenten moeten gemiddeld een halfjaar wachten voordat ze met hun coschappen kunnen beginnen. Hoog tijd dat dat verandert, bepleiten de LAD en De Geneeskundestudent in het nieuwe LAD-magazine.

Download als PDF

Jaarverslag LAD 2018

8 cao-akkoorden, 40 sociaal plannen, 2.239 individuele vragen/dossiers, 2.000 nieuwe leden, nieuwe trainingen voor diverse ledengroepen én een voorzitterswissel: het zijn een paar ‘wapenfeiten’ uit 2018 die staan beschreven in het LAD jaarverslag.

Download als PDF

“U ontzorgen is onze grootste zorg”

Bekijk de video

LAD-magazine, maart 2019

Wat betekent het stuklopen van de onderhandelingen voor een nieuw pensioenstelsel voor het pensioen van artsen en zorgprofessionals? Lees het in de maart-editie van ons magazine. Dit nummer bevat verder (o.a.) een artikel over de vernieuwde opleiding forensische geneeskunde en een artikel over het voornemen van staatssecretaris Blokhuis om diensten voor alle psychiaters te verplichten.

Download als PDF

LAD-magazine, december 2018

Het artsentekort in de ‘uithoeken’ van Nederland is een groeiend probleem. Wat opvalt, is dat juist in deze regio’s creatieve oplossingen worden bedacht om nieuwe artsen aan te trekken, vaak samen met de gemeente, Provincie en zorgverzekeraar(s). In het nieuwe LAD-magazine zoomen we in op initiatieven in Zeeland. “Iedereen die hiernaartoe verhuist, is blij met die keuze.”

Download als PDF

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2019

De ledenraad van de LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2019 vastgesteld, dat de basis vormt voor cao-onderhandelingen. Het Arbeidsvoorwaardenbeleid bevat focuspunten die de drie speerpunten van de LAD raken: goede arbeidsvoorwaarden, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief.

Download als PDF

LAD-magazine, september 2018

Huisartsen in gezondheidscentra kunnen sinds vorig jaar via het lokaal overleg huisartsen (LOH) meepraten over de kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid van de zorg. In hoeverre zijn die LOH’s intussen van de grond gekomen en wat levert het huisartsen op? “Meer invloed hebben is niet alleen leuk, maar leidt vooral ook tot betere zorg”, zeggen huisartsen Jeske van Hoek en Eva Brandse in het nieuwe LAD-magazine.

Download als PDF

LAD-magazine, juli 2018

Welke maatregelen maken de opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid aantrekkelijker? Wat betekent de BIG-registratie voor technisch geneeskundigen? En hebben artsen en andere zorgprofessionals baat bij googelende patiënten die zelf hun diagnose stellen? Lees het in het juli-nummer van ons magazine.

Download als PDF

Jaarverslag 2017

7 cao-akkoorden, 50 sociaal plannen, 2.500 individuele vragen/dossiers, een oplossing voor de pensioenaftopping en ruim 3.000 nieuwe leden: het zijn een paar resultaten die de LAD in 2017 bereikte en die worden toegelicht in het jaarverslag.

Download als PDF

LAD-magazine, april 2018

Hoe ver zijn psychiaters met het oprichten van medische staven? Wat is de toegevoegde waarde van een tropenarts? En leidt taakherschikking tot betere zorg aan patiënten? Lees het in ons LAD-magazine, dat op 22 maart is verschenen.

Download als PDF

Toolkit oprichten medische staf (ggz)

Om psychiaters te helpen bij het oprichten van een medische staf, hebben de LAD en Federatie Medisch Specialisten de ‘Toolkit oprichten medische staf’ gepubliceerd, die houvast biedt via acht stappen.

Download als PDF

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2018

De ledenraad van de LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2018 vastgesteld, dat de basis vormt voor cao-onderhandelingen. Het Arbeidsvoorwaardenbeleid bevat focuspunten die de drie speerpunten van de LAD raken: goede arbeidsvoorwaarden, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief.

Download als PDF

LAD-magazine, december 2017

Wat is de meerwaarde van een innovatieprofiel in de medische vervolgopleidingen? Wat is de laatste stand van zaken van de AMS? En wat heeft de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek tussen arts en patiënt’ een jaar na de lancering opgeleverd? In het nieuwe LAD-magazine wordt uitgebreid op deze onderwerpen ingegaan.

Download als PDF

LAD-magazine, september 2017

Wat als je vermoedt dat een collega met een verslaving kampt? Zeg je er wat van en hoe dan? In het nieuwe LAD-magazine wordt uitgebreid ingezoomd op ABS-artsen, het hulpprogramma van KNMG voor artsen met een verslaving.

Download als PDF

Opleidingsspecial LAD-magazine

Jaarlijks melden zich veel meer basisartsen voor een ‘ziekenhuisspecialisme’ dan er aan opleidingsplaatsen zijn. Omgekeerd krijgen ‘onbekende’ specialismen (vooral binnen de sociale geneeskunde) hun opleidingsplaatsen niet gevuld. De LAD en De Geneeskundestudent pleiten in een gezamenlijke special voor meer focus op ‘onbekende’ specialismen tijdens de geneeskundeopleiding.

Download als PDF

LAD-magazine, juli 2017

Is er voldoende empathie in de spreekkamer, vroegen we onze leden onlangs. Ze reageerden massaal op de poll op onze website en de uitslag staat in het nieuwe LAD-magazine, dat op 29 juni is verschenen.

Download als PDF

Jaarverslag 2016

3.000 nieuwe leden, 5 cao-akkoorden, bijna 80 sociaal plannen en 2.700 afgehandelde individuele vragen/dossiers: dat 2016 een bewogen jaar was voor de LAD, laat het jaarverslag zien, dat dit jaar in een geheel nieuwe opzet is verschenen.

Download als PDF

LAD-magazine, april 2017

Stop met de ‘verplicht in loondienst’-discussie en gun de zorg rust. Die oproep doen VvAA-directeur Edwin Brugman en LAD-directeur Caroline van den Brekel in het nieuwe LAD-magazine aan een nieuw kabinet.

Download als PDF

Gewijzigde statuten 2017

In de statuten is vastgelegd wat het doel is van de LAD, hoe de vereniging werkt en hoe de de LAD zich verhoudt tot de KNMG. De statuten zijn in 2017 aangepast.

Download als PDF

KDC-brochure

Heeft u vragen over uw arbeidsovereenkomst? Dreigt u in een arbeidsconflict te raken? Gaat uw instelling fuseren en vraagt u zich af of uw belangen wel goed zijn meegewogen? Met al dat soort vragen kunt u terecht bij het Kennis- en DienstverleningsCentrum (KDC), een initiatief van de LAD en Federatie Medisch Specialisten.

Download als PDF

Modelinstructie aios en anios werkzaam in een zorginstelling

Wat zijn de verantwoordelijkheden van a(n)ios? Wanneer moet hij iets afstemmen met zijn opleider? En welke taken mag de a(n)ios zelfstandig verrichten? Dit alles staat beschreven in de nieuwe ‘Modelinstructie aios en anios werkzaam in een zorginstelling’.

Download als PDF

Salarisrichtlijnen LAD 2017

Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In
sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de LAD voor twee functies,
namelijk de medisch specialist en geneeskundig adviseur, salarisrichtlijnen
opgesteld. Onze leden kunnen deze als leidraad gebruiken bij de
arbeidsvoorwaardenonderhandeling met hun nieuwe werkgever.

Download als PDF

Strategisch beleidsplan 2016-2019

In het Strategisch Beleidsplan heeft de LAD uiteengezet wat de beleidsdoelstellingen voor de periode 2016-2019 zijn.

Download als PDF

Positioneringsnota: de positie van de universitair medisch specialist

Hoe ziet de positie van de 4.300 universitair medisch specialisten in Nederland eruit in het veranderende zorglandschap? En hoe zorgt hun positionering ervoor dat ze de beste zorg blijven leveren? Dat staat beschreven in een nieuwe ‘Positioneringsnota’ van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD.

Download als PDF