skip to Main Content

Nieuwe Cao Apothekers in dienstverband voor 2017 een feit: op naar sectorbrede toepassing

 

Maar liefst 99% van de apothekersleden van de werknemersorganisatie LAD hebben ingestemd met het principeakkoord voor de nieuwe cao voor 2017. Nu de leden in overtuigende meerderheid met de afspraken in het akkoord ingestemd hebben, betekent dit dat de cao per 1 januari 2017 in werking treedt.

De belangrijkste voordelen op een rij:

  • Een structurele salarisverhoging van 2% van de cao-loonschalen per 1 januari 2017. Plus een eenmalige uitkering van 1% per 1 januari 2017.
  • Apothekers in dienstverband krijgen de beschikking over een budget functiegebonden kosten van € 3.255. Hiermee kunnen ze onkosten declareren die samenhangen met het werk, zoals nascholing in het kader van herregistratie. Maar denk bijvoorbeeld ook aan vergoeding van de lidmaatschapskosten van LAD, VJA en KNMP.
  • Voor het doen van diensten geldt een vaste vergoeding van € 1.282 bruto per week.
  • Bent u in opleiding tot apotheker specialist? Dan krijgt u de opleiding volledig vergoed, zowel in tijd als geld.
  • Structurele aandacht voor veilig en gezond werken, onder andere doordat de Cao Arbeidsomstandigheden en de Arbocatalogus van de Cao Apotheken nu ook op deze cao van toepassing zijn.

Op naar sectorbrede toepassing

LAD en VZA gaan komende tijd actief leden werven om te zorgen dat de cao van toepassing wordt op alle apothekers in dienstverband, dus ongeacht of u werkzaam bent een VZA-werkgever of een werkgever in de apotheekketens. Tot de algemeenverbindendverklaring (AVV) een feit is, is de nieuwe cao van toepassing op werknemers in dienst bij een werkgever die bij VZA is aangesloten. Om te zorgen dat alle cao-voordelen van toepassing worden op alle apothekers in de ketens moet voor die AVV door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voldaan worden aan de zogeheten representativiteitstoets. Dat betekent dat er beoordeeld wordt of er voldoende leden zijn om de cao algemeen verbindend te verklaren voor de sector. De ledenwerving heeft daarom de hoogste prioriteit voor de cao-partijen.

LAD-onderhandelaar Rob Koster: “Mooi is dat ook de apothekersleden die werkzaam zijn in de ketens tijdens onze ledenraadpleging met volle overtuiging instemden met het akkoord. Met klem vroegen ze ervoor te zorgen dat de AVV er snel komt. Dat we ook kunnen rekenen op hun steun is een geweldige steun in de rug voor de werving van nieuwe leden. We rekenen graag dan ook op de medewerking van alle apothekers in dienstverband bij de werving van nieuwe leden.”

Zegt het voort…..

Sectorbrede toepassing van de cao is in ieders belang zodat alle apothekers in dienstverband bij het wisselen van werkgever overal kunnen rekenen op hetzelfde stevige pakket aan arbeidsvoorwaarden. U kunt ons helpen bij de AVV door simpelweg uw collega’s die nog niet lid van de LAD zijn te wijzen op de voordelen van lid worden. Meer informatie? Bekijk de factsheet: Alles over lidmaatschap.