skip to Main Content

Pensioenopbouw apothekers in dienstverband blijft 1,3%aam van de pagina

 

Omdat in de laatste maanden van 2016 de rente steeg is de premie voldoende om de beoogde pensioenopbouw voor apothekers in dienstverband te realiseren. De vaste jaarlijkse verhoging van 1,5% blijft ook behouden. Hierdoor zijn er voor 2017 geen maatregelen nodig.

Jaarlijks toetst SPOA (Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers) of de pensioenpremie voldoende is om de pensioenopbouw van 1,3% te kunnen financieren. Daarbij staat het effect van de premiebetaling en de pensioenopbouw op de dekkingsgraad centraal. Is de premie voldoende om de beoogde pensioenopbouw te realiseren, dan is de invloed op de dekkingsgraad beperkt.

Geen maatregelen nodig

Mede door de dalende rente leek de premie in 2017 onvoldoende om de beoogde pensioenopbouw van 1,3% te kunnen betalen. SPOA maakte hiervan melding bij de BPOA (Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers). BPOA is immers verantwoordelijk voor de inhoud van de regeling. Verlaging van de pensioenopbouw of verhoging van de premie zijn dan mogelijke maatregelen die BPOA kan overwegen. BPOA liet eerder SPOA al weten dat er in 2017 in ieder geval geen verhoging van de premie kan plaatsvinden.

Door de gestegen rente in de laatste maanden van 2016 is de premie voldoende om de beoogde pensioenopbouw te realiseren.