skip to Main Content

Cao Zorg van de Zaak

Eind mei 2018 werd een principeakkoord bereikt voor de allereerste Cao Zorg van de Zaak, die geldt voor alle werknemers die in dienst zijn van Zorg van de Zaak.

Looptijd
1 januari 2018 tot en met 1 oktober 2019.

Salarisverhoging

 • Per 1 januari 2018 worden de salarisschalen ingrijpend aangepast, namelijk:
  – de RSP 100 wordt met 5% verhoogd;
  – de huidige RSP van max 108% wordt opgehoogd naar 115% (Belangrijk als vergelijking: de nieuwe RSP 115 is gelijk aan de huidige RSP 120. Dit betekent dat de meeste bovenschalige medewerkers binnen de schaal gaan vallen en mee gaan profiteren van collectieve verhogingen en groei bij ‘zeer goed’ of ‘excellent’ functioneren).
 • Per 1 januari 2018 worden (met terugwerkende kracht) de salarisschalen en de salarissen tot de nieuwe RSP 115 verhoogd met 1,5%; per 1 januari 2019 volgt nog eens een salarisverhoging van 1,75%.
 • Alle medewerkers ontvangen in juni 2018 naar rato van het dienstverband een eenmalige netto uitkering van € 250. In december 2018 volgt nog eens een eenmalige uitkering van € 250.

Belangrijkste cao-afspraken

 • De reiskostenvergoeding wordt verruimd. Voorheen gold een vergoeding van € 0,19 per km voor woon-werkverkeer als de afstand enkele reis 10 km of meer bedraagt met een maximum van 35 km. Dit wordt verruimd tot alle kilometers van 1 km tot een maximum van 50 km enkele reis. Dit is voordelig voor (fietsende) medewerkers met een woonwerkafstand beneden 10 km en voor medewerkers voor wie de afstand boven 35 km ligt. Om uitvoeringstechnische reden gaat deze wijziging twee maanden na het ondertekenen van de cao in.
 • De verhuiskostenvergoedingsregeling was € 7.750 en wordt (voor zover het fiscaal onbelaste kosten zijn) verhoogd naar maximaal € 9.000.
 • Voorheen werd voor één lidmaatschap van een beroepsvereniging maximaal driekwart van de kosten vergoed tot max € 350. Dat wordt: een volledige vergoeding van één lidmaatschap tot een maximum van € 500. Dit betekent dat u de contributiekosten van de LAD dus ook bij uw werkgever kunt declareren.
 • De bijdragen aan vieringen, jubilea en fietsregeling worden naar boven afgerond.

Cao-partijen

Werknemersorganisaties: LAD, De Unie, in overleg met de werknemersvereniging Zorg van de Zaak

Werkgeversorganisatie: Zorg van de Zaak

Achtergrond
Zorg van de Zaak is de afgelopen jaren fors gegroeid. Het merendeel van deze groei komt door overnames van andere partijen. Hierdoor waren er uiteenlopende arbeidsvoorwaardenregelingen van toepassing. In 2017 is daarom het overleg gestart om te komen tot één Cao Zorg van de Zaak, met eenduidige arbeidsvoorwaarden. Uitgangspunt was dat alle medewerkers er met de cao op vooruitgaan. De cao is grotendeels gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling Zorg van de Zaak.

Onderhandelaar

Robert Barendse

T: 088 – 13 44 100
E: r.barendse@lad.nl